Assystem versterkt zijn posities in Life Sciences door het Belgische bedrijf The Biotech Quality Group over te nemen

 

Wij anticiperen op de toekomstige uitdagingen van de gezondheidsindustrie om organisaties in levenswetenschappen revitaliserende oplossingen te bieden.

 

Dankzij een nieuwe generatie van creatieve experten heeft BQG de industriële normen voor "quality practice optimization" herbepaald. Onze oplossingen op maat (Apollo Maturity™), die op beproefde methodologieën en samenwerking berusten, helpen klanten vooruit in zowel de naleving van regelgevingen als in efficiëntie en competitiviteit. We bieden dan ook volledige ondersteuning, van evaluatie tot implementatie, en staan daarbij in voor duurzame groei, tijdige leveringen en kostenbesparende oplossingen.

Van visie naar resultaten

Wij onderscheiden ons van de rest van het veld door onze sterke resultaatgerichtheid. Dankzij uitgebreide expertise in industriële regelgeving staat onze competente ploeg bovendien telkens weer in voor de optimaalste naleving van die regels. En aan de hand van gezamenlijk op punt gezette diagnostieken werken we, bij hen ter plekke, ook nauw samen met klanten om zo ten volle hun uitdagingen en behoeften te begrijpen.

We zetten onze analyses om in bussiness intelligence, en stellen gedetailleerde stappenplannen samen die ondernemingen tot volgroeiing helpen komen. We passen onze methodologieën aan naar oplossingen op maat van specifieke noden en werkprocedures, zodat lange-termijndoelstellingen realiteit worden. Deze transformatie geeft een belangrijke stimulans aan kwaliteit op zowel individueel, organisationeel als sectorieel niveau, en stelt klanten in staat om leiders op hun terrein te worden.

"De klant eerst" als basisprincipe

In het partnership met onze klanten gaan we op een ongebruikelijke flexibele manier te werk.

Bedoeling is tot vernieuwende oplossingen te komen die de klanten in staat stellen verwachtingen te overtreffen, en binnen budgetten en deadlines te blijven.

Onze hoog opgeleide experten in de uitdagingen van organisaties in de levenswetenschappen, worden ondersteund door een ervaren management team, dat al een lang succesvol parcours liep in de aansturing van diverse klantenprojecten in de gezondheidsindustrie.

Het hoort bij het professionele projectmanagement van BQG om verbeteringen te blijven doorvoeren, op algehele kwaliteit te blijven toezien, en efficiënte methodologieën te ontwikkelen die resultaten op lange termijn verzekeren.